Sa diwa ng pagmamalasakit at pagdadamayan, kagyat na naglunsad ng iba’t ibang relief operations ang komunidad ng UP para sa ating mga kababayang lubhang naapektuhan ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Upang pag-ibayuhin ang pagtulong para sa pagbangon ng ating komunidad at mga kababayan, itinakda ng UP System Administration ang Nobyembre 16-21, 2020 bilang “RECOVERY […]

The University of the Philippines serves as the country’s premier community of scholars, experts, academics and researchers, and a rich reservoir of knowledge, information, cutting-edge research, innovations and technologies. In accordance with its mandate as the country’s national university, tasked with taking the lead in the country’s national development as a teaching, graduate, research and public service university, UP makes it a point to open up its repository of knowledge and expertise to all sectors and members of the general public, and make its resources available to all who seek to learn, to do research and to sincerely serve the country and its people.