TALASALITAAN: Regular na Talakayan sa Iba’t Ibang Usaping Pangwika

| Written by Padayon UP


Objective:

Ang Talasalitaan ay regular na talakayan na isinasagawa ng SWF at nagtatampok ng iba’t ibang paksa na may kaugnayan sa wikang Filipino sa iba’t ibang disiplina, upang higit pang maisulong ang Palisi sa Wika ng Unibersidad ng Pilipinas.


Duration / Date:

Patuloy na ginagawa mula 2015


Target / Beneficiaries:

Mga guro at mga mag-aaral mula sa loob at labas ng UP, mga mananaliksik, mga manunulat, at mga kawani


Cost of Participation:

Depende sa makakatuwang na yunit o opisina sa gaganaping Talasalitaan, ang gastos ay napaghahatian ng bawat kasama sa proyekto.


Office in Charge:

Unibersidad ng Pilipinas Sentro ng Wikang Filipino – Diliman


Contact Details:

Dr. Rommel B. Rodriguez
Direktor
UP Sentro ng Wikang Filipino
Tel: 924 4747 o 981 8500 local 4583, 4584
E-mail: [email protected], [email protected]


View Complete Form:

Download PDF