The UP Department of Food Science and Nutrition celebrated the Pista ng Kalusugan – Healthy Barangay, Healthy Pilipinas

| Written by Padayon UP

(Photo Credit: UP Department of Food Science and Nutrition)

 

 

In partnership with the Department of Health, the UP Department of Food Science and Nutrition celebrated the Pista ng Kalusugan – Healthy Barangay, Healthy Pilipinas last 15-16 April 2022 at the Quezon City Memorial Circle with faculty members sharing essential discussions on food safety and nutrition.

The Pista ng Kalusugan aims to advance health literacy with the brand activation of Healthy Pilipinas to promote the 7 Healthy Habits (pagkain ng tama at pag ehersisyo, pagkakaroon ng malinis na kapaligiran, pagbabakuna, pag-iwas sa sigarilyo, alkohol at droga, ligtas na pakikipagtalik, pag iwas sa karahasan at pagsusulong ng mental health).

 

 

(This post was originally published in the UP Department of Food Science and Nutrition’s Facebook page)