VIDEO: Talunin Natin ang COVID-19! Bayanihan Na!

| Written by Padayon UP

Sa patuloy na paglaban sa COVID-19, tumitindig ang Unibersidad ng Pilipinas bilang tunay na bulwagan ng dangal at husay para sa sambayanan.

Makikita sa maikling video, (Talunin Natin ang COVID-19! Bayanihan Na!) na ginawa ng TVUP, ang iba’t ibang naging tugon ng UP at ng walo nitong constituent universities upang labanan ang COVID-19.

Upang suportahan ang iba’t ibang gawain ng Unibersidad laban sa COVID-19, bisitahin ang https://giveto.up.edu.ph/ o https://publicservice.up.edu.ph/uppgh-bayanihan-na/#Donate

Padayon!

(This was originally posted on the UP System official website on April 13, 2020)