Malasakit ng UP sa Panahon ng Kalamidad

| Written by Padayon UP

Sa diwa ng pagmamalasakit at pagdadamayan, kagyat na naglunsad ng iba’t ibang relief operations ang komunidad ng UP para sa ating mga kababayang lubhang naapektuhan ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Upang pag-ibayuhin ang pagtulong para sa pagbangon ng ating komunidad at mga kababayan, itinakda ng UP System Administration ang Nobyembre 16-21, 2020 bilang “RECOVERY PERIOD”, panahon upang maipagpatuloy ang mga sinimulang donation drives, paghahanda ng mga relief goods at pagdadala ng mga ito sa mga evacuation centers, gayundin ang pagtulong para sa rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad.

Hinihikayat ang lahat na makibahagi sa mga gawain at tumalima sa health protocols habang lumalahok sa mga gawaing ito upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Para sa listahan ng mga relief efforts ng buong UP System, bisitahin ang link na ito.

Maaaring basahin ang OVPAA Memorandum No. 2020-139 dito.