Salinán

| Written by Padayon UP


Objective:

Ang Salinán ay gawain ng SWF na nakatuon sa pagtataguyod ng isang masiglang programa ng pagsasalin. Naglalayon itong isulong ang paggamit ng Filipino sa iba’t ibang larang ng kaalaman. Layunin din nitong isalin ng mga babasahin sa iba’t ibang disiplina sa pamamagitan ng Aklatang Bayan.

Ang Salinán ay isa sa pinakamaituturing na pinakaserbisyo publiko ng Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman, sa loob at labas ng Unibersidad. Ang SWF ay nagsisilbing awtoridad sa pagsasalin ng iba’t ibang dokumento mula wikang Ingles tungong Filipino.


Duration / Date:

Patuloy na ginagawa mula 2015


Target / Beneficiaries:

Mga guro, mga mananaliksik, at mga mag-aaral (loob at labas ng UP), mga doctor at pasyente, at ang publiko


Cost of Participation:

Depende sa makakatuwang na yunit o opisina sa gaganaping Salinan, ang gastos ay napaghahatian ng bawat kasama sa proyekto


Office in Charge:

Unibersidad ng Pilipinas Sentro ng Wikang Filipino – Diliman


Contact Details:

Dr. Rommel B. Rodriguez
Direktor
UP Sentro ng Wikang Filipino
Tel: 924 4747 o 981 8500 local 4583, 4584
E-mail: [email protected], [email protected]


View Complete Form:

Download PDF